Bryd Grænsers bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt foreningens medlemmer ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, 2 i lige år, 3 i ulige år. Herudover vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Formand

Evelyn Hougaard
Skærbæk
Tlf.: 29 27 21 70
Mail: evelynhougaard@gmail.com

Næstformand

Mathie Petersen
Løgumkloster
Tlf. 22 79 23 76
Mail: thie@bbsyd.dk

Kasserer

Edel Simonsen
Hvidovre
Tlf.: 53 56 42 32
Mail: esogms@gmail.com

Sekretær

Birte Teglskov
Tlf.: 20 99 27 72
Mail: birteteglskov@outlook.dk 

Suppleant

Else Marie Korsgaard
Viby Sjælland
Tlf.: 42 96 37 10
Mail: emko54@hotmail.com

Suppleant

Eva Rylander
Tønder
Tlf.: 51 51 52 87
Mail: rylandereva87@gmail.com