Generalforsamling i Bryd Grænser

Bryd Grænser er en forening, og vi holder derfor generalforsamling hvert år. Her kan du læse referaterne og finde vores årsberetninger.

Generalforsamling 2020
Bryd Grænsers generalforsamling er nu afviklet digitalt, og kasserer Edel Simonsen og næstformand Mathie Petersen blev genvalgt. Ligeledes blev suppleanterne Else Marie Korsgaard og Eva Rylander genvalgt. Revisor Tove Koed ønskede ikke genvalg, og Annette Peschardt blev valgt ind som ny revisor.

Referat af generalforsamling 2018
Foreningens 9. ordinære generalforsamling vedrørende året 2017 blev af holdt 22. juni 2018 på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg.

Referat af generalforsamling 2017
Foreningens 8. ordinære generalforsamling vedrørende året 2016 blev af holdt 23. juni 2017 på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg.

Referat af generalforsamling 2016
Foreningens 7. ordinære generalforsamling vedrørende året 2015 blev af holdt 24. juni 2016 på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg.